Smygehuk Vandrarhem & Fyr

English    Deutsch

Bli fyrvaktare för en natt!

På Sveriges sydligaste udde, nästan så långt söderut i Sverige man kan komma, tronar Smygehuk Fyr. En gång ett viktigt landmärke för sjöfarten. Numera blinkar fyren välkomnande för både fritidsbåtar, lokala fiskare och besökare som kommer landvägen. I den gamla fyrvaktarbostaden alldeles intill har vi inrymt 9 rum med 2-4 bäddar. Några rum med utsikt över fyr och hav, några över trädgården, samt några över den vida himlen.

Trädgården inbjuder till lekar och spel, eller till stilla kontemplation med blicken långt ut över havet. Några hundra meter österut ligger den gamla fiskehamnen med turistbyrå, fiskrökeri, kafé och båtklubb. I det gamla köpmansmagasinet ordnas under sommaren konst- och konsthantverksutställningar.

Läs mer om Smygehuk HÄR!
Varmt välkommen
!

STF Smygehuk Fyr & Logi

Vi finns på Facebook